Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

หน้าเว็บ

ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์คืออะไร?
            
        คอมพิวเตอร์คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์นำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการเก็บข้อมูลต่างๆเป็นได้ทั้ง ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์แทนความหมายในสิ่งต่างๆ โดยคุณสมบัติที่สำคัญของ
คอมพิวเตอร์คือการที่สามารถกำหนดชุดคำสั่งล่วงหน้าหรือโปรแกรมได้ (programmable) นั่นคือคอม
พิวเตอร์สามารถทำงานได้หลายๆรูปแบบขึ้นอยู่กับชุดคำสั่งที่เราเลือกใช้งาน ทำให้มนุษย์สามารถนำ
คอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น การฝากถอนเงินในธนาคารต่างๆ หรือ การตรวจ
หาคลื่นความถี่ของหัวใจ ตรวจสภาพเครื่องยนต์เป็นต้น ข้อดีของคอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์สามารถ
ทำงานได้อย่างถูกต้อง มีความรวดเร็ว

คอมพิวเตอร์มีวงจรในการทำงานพื้นฐานอยู่ 4 อย่างคือ
 1. การรับข้อมูลต่างๆ คือ คอมพิวเตอร์จะมีการรับข้อมูลจากหน่วยรับข้อมูล เช่น เมาส์ หรือ คีบอร์ด
 2. การประมวลผล      คือ คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลกับข้อมูล เพื่อแปลงให้อยู่รูปอื่นตามที่ต้องการ
 3. การแสดงผล          คือ คอมพิวเตอร์จะให้ผลลัพธ์ออกมายังหน่วยแสดงผลลัพธ์ เช่น เครื่องคอมหรือ จอภาพ
 4. การเก็บข้อมูล        คือ คอมพิวเตอร์จะเก็บผลลัพธ์ใว้ในหน่วยความจำ เช่น HDD

ภาพการแสดงการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
 • คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
 • ปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมใช้คอมพิวเตอร์มาใช้งานต่างๆมากมาย ช่วยในการทำงานต่างๆเช่นการเก็บขอมูล การคำนวนตัวเลข การตรวจหาเคลื่อนต่างๆ เป็นต้น และงานที่เหมาะกับการนำคอมพิวเตอร์มาใช้อย่างยิ่งคือการสร้าง สารสนเทศ ซึ่งสารสนเทศเหล่านั้นสามารถนำมาพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ เก็บใว้ใช้ในอนาคตก็ได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะมีคุณสมบัติต่างๆ คือ
 • ความเร็วของเครื่องคอม ปัจจุบันคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ร้อยล้านคำสั่งในหนึ่งวินาที
 • ความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างถูกต้อง สามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
 • ความถูกต้องแม่นยำ วงจรคอมพิวเตอร์นั้นจะให้ผลของการคำนวนที่ถูกต้องหากผลคำนวนผิดมักจะเกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรม หรือ ข้อมูลที่เข้าสู่โปรแกรม
 • เก็บข้อมูลจำนวนมากๆได้ ไมโครคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีหน่าวความจำสำรองที่มีความสูงหนึ่งพันล้านตัวอักสร และถ้าคอมพิวเตอร์ตัวใหญ่จะเก็บข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งพันล้านตัวอักษร
 • ย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ผ่านระบบสื่อสารผ่านระบบ  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลไปยังคอมอีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ไกลคลละซีกโลกได้ในเวลาไม่ถึงวินาที
ในแง่ลบก็มีไม่น้อย
 • โรงงานที่ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นต้องใช้สารเคมีจำนวนมากในการผลิตจึงส่งผลทำให้สภาพแวดล้อมเสีย และทำให้เกิดมลพิษต่างๆมากมาย
 • ผู้ใช้อาจมีความเจ็บป่ายจากการเล่นคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ เช่น อาจมีอาการปวดหลังปวดไหร่เพราะนั่นนานเกินไป และ ทำให้เสียสายตาได้
 • คอมพิวเตอร์ทำงานผิดพลาดในงานที่สำคัญมากๆอาจเป็นอันตรายกับชีวิตมนุษย์ได้
ประเภทของเครื่องคอม

คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน คือ ไมโครคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้งานกันมากทั้งทางบ้านและสถานศึกษา ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กแต่มีประสิธิภาพสูงกว่าเครื่องขนาดใหญ่ซะอีก
 • องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบอยู่ 5 ส่วนคือ
 1. ฮาร์ดแวร์
 2. ซอฟต์แวร์
 3. บุคลากร
 4. ข้อมูลสารสนเทศ
 5. และ กระบวนการทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น